Dátum
17. - 19. 2. 2009
Popis

Pripravovaný 1. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELEKTRO EXPO sa uskutoční spolu s 3. ročníkom veľtrhu nových priemyselných technológií, materiálov a zariadení INDUSTRY EXPO od 17. do 19. februára 2009 na pravom brehu Dunaja v areáli výstaviska INCHEBA, a. s. Bratislava v hale B.

Umiestnenie
Hala B
Manažér veľtrhu
Anna Reháková
Záštita
Ministerstvo hospodárstva SR