Dôležité informácie a podmienky účasti

vianočné handmade víkendy v Inchebe

Predajca-podnikateľ je zodpovedný za vlastnú registračnú pokladňu podľa aktuálnej vyhlášky. Príslušné dokumenty musí mať počas trvania pri sebe. V prípade, že je predajca slobodný umelec, postačí odovzdať čestné prehlásenie organizátorovi na mieste predaja.

Predajné miesto je podmienené účasťou obidvoch dní v jednom víkende.

Predajca uhradí registračný poplatok podľa pokynov, ktoré obdrží po potvrdení registrácie. V prípade, že predajca uhradí poplatok a v termíne konania akcie sa nedostaví, poplatok sa nevracia.

Predajcovi bude pridelené predajné miesto podľa plánu zhotoveného organizátorom.

Podrobné organizačné pokyny budú každému predajcovi doručené elektronicky po úhrade registračného poplatku.

Vianočné handmade víkendy organizuje Incheba, a.s., za organizáciu predajného miesta a požiadavky predajcov na mieste je zodpovedný organizačný tím Incheba Expo Bratislava.

Organizačné otázky prosím smerujte na: marketing@incheba.sk

Budeme radi, ak sa budú na podujatí predávať rôznorodé vecičky, preto sa môže prihlásiť ktokoľvek. Podmienkou je predaj handmade teda ručne vyrábaných produktov a súhlas s podmienkami účasti.

Tešíme sa na spoluprácu a prajeme pekný deň.

Organizačný tím