Vážení vystavovatelia,
Vážení návštevníci,
ďakujeme Vám za účasť a návštevu na 18. medzinárodnom veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO, 
ktorý sa uskutočnil v Incheba Expo Bratislava v dňoch 20.- 23.1.2011. Veľtrh Danubius Gastro je rozhodujúcim podujatím v  oblasti gastronómie a hotelierstva v rámci celého Slovenska i stredoeurópskeho regiónu.

Prijmite naše srdečné pozvanie na budúcoročný veľtrh ktorý sa uskutoční v dňoch 19.-22.1.2012.

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA