Vážení vystavovatelia,
Vážení návštevníci,

ďakujeme Vám za účasť a návštevu na 32. medzinárodnom veľtrhu stavebníctva CONECO/RACIOENERGIA, 
ktorý sa uskutočnil v Incheba Expo Bratislava v dňoch 29.03. - 02.04.2011. 
Veľtrh CONECO/RACIOENERGIA sa počas svojej viac ako 30-ročnej tradície vyprofiloval ako najväčší, a zároveň najvýznamnejší veľtrh stavebníctva na Slovensku a taktiež nadobudol pevné postavenie v rámci stredoeurópskeho regiónu. 

Prijmite naše srdečné pozvanie na budúcoročný veľtrh ktorý sa uskutoční v dňoch 27. - 31.03.2012

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA