Vážený obchodný partner,
Vážený návštevník,
ďakujeme vám za účasť a návštevu na medzinárodnom stavebnom veľtrhu CONECO 2010 a medzinárodnom veľtrhu využitia energie RACIOENERGIA 2010 dňa 23. - 27.3.2010. 

Pozývame Vás na budúci ročník veľtrhu CONECO 2011 a veľtrhu RACIOENERGIA 2011, ktorý sa uskutoční dňa 29.3. - 2.4.2011.

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA