CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES

Bratislava bude v dňoch 10., 11. a 12 mája 2013 hostiteľom jubilejného 20.ročníka prestížnej súťaže vinárov Concours Mondial de Bruxelles, ktorá je považovaná za jednu z najväčších podujatí medzinárodného vinárskeho kalendára. Bratislava sa stane po Lisabone, Mastrichte, Bordeaux, Valencii, Palerme, Luxemburgu a portugalskom Guinaraas svetovým mestom vína. Slovensko bude prvou krajinou východného bloku (uchádzali sa aj Česko a Maďarsko), v ktorej sa súťaž uskutoční sa bude môcť predstaviť aj  kvalitnými vínami, vínnou kultúrou a vinárskymi destináciami.

 

Bude to 20. ročník Concours Mondial de Bruxelles súťaže vín usporiadanej na Slovensku, v krajine oslavujúcej 20. výročie vzniku samostatnosti. Jej začiatok bol v Bruseli v roku 1994, v Belgicku, ktoré prakticky ani nie je producentom vína. Po šiestom ročníku sa organizátori rozhodli z výstavy urobiť prezentáciu vín a vinohradníckych destinácii v Európe. Bola to dobrá myšlienka a voľba. Vysoké zastúpenie degustátorov vína z radov známych novinárov venujúcich sa vinárskej téme, vínnej kultúre je dobrý spôsob propagácie vína, krajín a krajov dorábajúcich víno.

Organizátori výstavy sa pripravujú na ochutnávku a hodnotenie viac ako 8 000 vzoriek vína z 50 krajín. Bude ich posudzovať 300 degustátorov z celého sveta. Z nich väčšina patrí medzi najznámejších svetových žurnalistov. Slovensko bude zastupovať 14 degustátorov a tu sú ich mená: Štefan Ailer, Rastislav Čistý, Edita Ďurčová, Peter Handzuš, Vladimír Hronský, Roman Janoušek, Jaroslava Kanuchová Pátková, Erik Klein, Vladimír Mrva, Róbert Müller, Andrej Ondrejmiška, Klaudia Tretinová, Ingrid Vajcziková a Tibor Vittek.

 

Riaditeľ CMB Thomas Costenoble pripomenul základné ciele výstavy: predstaviť víno krajiny a jeho identitu v celom svete, porovnať ho s okolitými vinárskymi krajinami, vytvoriť atraktívne portfólio vína, zabezpečiť jeho miesto v globálnom svete a vybrať atraktívne vína za primeranú cenu.

Súčasťou CMB bývajú fakultatívne výlety degustátorov do vinárstiev reprezentujúcich vystavujúcu krajinu. Poznaním kraja a jeho vínnej kultúry oboznamujú svojich čitateľov a šíria informácie o hostiteľskej krajine. Účasť vinárov na svetových súťažiach a výstavách nie je lacná záležitosť. CMB v Bratislave ponúka možnosť využiť domáce prostredie a podporiť aj menších vinárov dorábajúcich vína z hrozna svojich vinohradov. Budú sa môcť predstaviť na súbežnej výstave slovenských vinárov, ktoré bude organizovať o.z. Víno zo Slovenska.