2011- Medzinárodný rok chémie                   

,,Chémia - náš život, naša budúcnosť "

 

Chemistry Slovakia 2011 

38. Medzinárodný veľtrh chemického, plastikárského, gumárenského a papierenského priemyslu

 

CARplast  

6. Medzinárodný veľtrh plastov, gumy a kompozitov pre automobilový priemysel

 

12.-14.4.2011


        Rok 2011 je medzinárodným rokom chémie, chémia sa stáva tvorcom hodnôt a  aj napriek kríze sa dostavajú do popredia nové produkty a materiály/komponenty. Všetky medzinárodné profesné zväzy a  asociácie v danej oblasti vyvíjajú aktivity na naplnenie hesla „Chémia – náš život, naša budúcnosť“.

        S  ohľadom na tieto skutočnosti, sa pripravil nový projekt  Chemistry Slovakia 2011, ktorý vo svojom úvodnom ročníku nadväzuje na 37. ročníkov medzinárodného veľtrhu INCHEBA. Veríme, že veľtrhom Chemistry Slovakia 2011, sa podarí v spolupráci s odbornými partnermi a hlavne s vami vystavovateľmi , dôstojný návrat tradície chémie na Slovensku, ktorý tomu odvetviu priemyslu chýba.

 

 

Ing. Ľubomír Kopecký

riaditeľ koncepcií a rozvoja výstav

O spoluprácu boli požiadaní:

CEFIC/European Chemical Industry Council
Príhovor - ZCHFP SR/Association of Chemical and Pharmaceutical Industry of the Slovak Republic
IUPAC/International Union of Pure and Applied Chemistry
Príhovor - ASCHFS/Association of Slovak Chemical and Pharmaceutical Societies,
SSPCH/Slovak Society of Industrial Chemistry

Príhovor - EuCHeMS/European Association for Chemical and Molecular Sciences
SCHFS SAV/Slovak Chemical Society, Slovak Academy of Sciences

SAV/Slovak Academy of Sciences
ZCPP SR/Pulp and Paper Industry Federation of Slovak Republic
FCHPT STU/Faculty of Chemical and Food Technology (FCFT) of the Slovak University of Technology

PriF UK/Faculty of Natural Sciences of Comenius University Bratislava, Slovakia

PrF UKF Nitra/The Faculty of Natural Sciences of the Constantine the Philosopher University in Nitra

SPU Nitra/Slovak University of Agriculture (SUA) in Nitra, Slovakia

TnUAD/University of Alexander Dubček in Trenčín, Slovakia

UPJŠ  Košice/History of Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia

VUSAPL
VUCHV

VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o

VUP, a.s.

VÚPC Výskumný ústav papiera a celulózy/The Pulp and Paper Research Institute, Bratislava

ZAP SR/Automotive Industry Association of the Slovak Republic

 

Ministerstvo hospodárstva SR            

Ministerstvom  životného prostredia SR

Plastikárska únia

Slovenský plastikársky klaster

 

Média partneri:

Portál industry–eu.cz

Plasticportal.eu

Portály medzinárodných zväzov a asociácii

ChemZi