Nulové eurobankovky si podmaňujú už aj Slovensko

Zberateľské kúsky Národnej Pokladnice

6 dukát - Au odrazok kremnického guldinera

Medaily z vlastnej umeleckej tvorby v expozícii Mincovne Kremnica

Slovenská pošta na zberateľskom veľtrhu

Česká pošta na zberateľskom veľtrhu