BRATISLAVSKÉ JAZZOVÉ DNI SLSP

Dátum: 20. – 22. októbra 2017

Miesto: Incheba Expo Bratislava

Organizátor: Rock Pop Bratislava

Bližšie informácie o festivale nájdete na www.bjd.sk