Médiá

Všetci novinári s platným novinárskym preukazom s fotografiou, ktorým sa preukážu na vstupe v pokladni výstaviska, majú počas celého trvania Autosalónu od 25. do 30. apríla vstup zadarmo. Nie je potrebné sa vopred akreditovať.

Tešíme sa na stretnutie.Antónia Čermáková
marketingový špecialista
M +421 911 100 797
T +421 2 6727 2142 - office
T +421 2 6727 2177 - tlačové stredisko
F +421 2 6727 2254 - fax
acermakova@incheba.sk