VÝSTAVISKO

VEĽTRŽNÁ BRATISLAVA

Bratislava je ideálnym miestom na pracovné a obchodné stretnutia. Bývalé korunovačné mesto uhorských králov leží v blízkosti Viedne a Budapešti. Má dobré letecké, železničné i cestné spojenie, bohatý kultúrny život, architektonické zaujímavosti, kvalitné služby, kvalifikovaných ľudí a prudko sa rozvíjajúci priemysel.

V histórii Bratislavy, hlavného mesta Slovenskej republiky má osobitné miesto pravý breh Dunaja. Nachádza sa tam prvý európsky verejný park, v jeho blízkosti bolo otvorené prvé letné divadlo Aréna. Neskôr tu vyrástlo najväčšie mestské sídlisko na Slovensku. Zaujímavosťou je i unikátna reštaurácia Bystrica na vrchole piliera jedného z mostov cez Dunaj. A dnes tu dominuje predovšetkým výstavnícky komplex Incheba Expo Bratislava.

AREÁL INCHEBA EXPO BRATISLAVA

Incheba Expo Bratislava je moderné veľtržné centrum s komplexným zázemím v duchu hesla "všetko pod jednou strechou". Jeho atraktivitu ešte zvyšuje umiestnenie v strede mesta, je preto dobre prístupný všetkým návštevníkom. K dispozícii má 60 000 m2 krytej výstavnej plochy a 40 000 m2 voľnej plochy, čo umožňuje vytvoriť veľtrh, alebo podujatie s akýmkoľvek zameraním. Uplynulé desaťročie bolo významným obdobím pre rozvoj areálu, kde pribudli nové moderné priestory, ktoré slúžia na vzájomné stretnutia, rokovania a prezentácie.