Tretí ročník veľtrhu Elektro Expo zavrel svoje brány

Medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky Elektro Expo 2010, ktorý sa konal na výstavisku Incheba Expo Bratislava v dňoch 29. 9. – 1. 10. 2010 zavrel svoje brány. Tretí ročník veľtrhu na ploche 5000 m² predstavil ponuku takmer stovky vystavovateľov z Českej republiky, Nemecka, Poľska, Rakúska, Švajčiarska, Talianska a Slovenska. Veľtrh vytvoril platformu na prezentáciu a bilaterálne rokovania v kľúčových oblastiach národného hospodárstva.

Integrálnou súčasťou veľtrhu bol kvalitný sprievodný program. V prvý deň sa zameral na produkty a služby nevyhnutné pre výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest do obdobia roku 2013. Program pokračoval segmentmi obnoviteľných zdrojov energie, svetelnej techniky a elektroinštalácií. Veľký záujem vyvolala prednáška o osvetlení zimného štadióna O. Nepelu. Súbežne s veľtrhom Elektro Expo sa konali v dňoch 29. 9. a 30. 9. Medzinárodné kooperačné priemyselné dni Východ – Západ 2010, ktoré mali za cieľ vytvoriť informačný most medzi podnikateľmi v oblasti priemyslu prostredníctvom prezentácie profilov, subkontraktačných ponúk, tendrov, voľných výrobných kapacít, či požiadaviek na vytvorenie joint-venture. Počas veľtrhu Elektro Expo sa uskutočnilo aj 2. celoštátne stretnutie svetelných technikov Slovenskej republiky.

V rámci jednotlivých vystavovateľských profilov boli udelené ocenenia Grand Prix a Prix 2010. V oblasti silnoprúdovej elektrotechniky a elektroenergetiky cenu získal kapacitný merací transformátor typu VAU-525 (vystavovateľ: D.A.L.I.-M.N., s.r.o.), v elektroinštalačnej technike Grand Prix získala študentská elektrická formula SGT – FE10 (vystavovateľ: STUBA GREEN TEAM – STU Bratislava). Veľkú pozornosť pútala expozícia z oblasti automatizačnej, riadiacej, meracej, regulačnej a laboratórnej techniky, menovite systém MINOS - najpokrokovejšie diaľkové monitorovanie a ovládanie svetelných bodov pozemných komunikácií v obytných zónach, uliciach, cestách a na diaľnicach (vystavovateľ: UMPI Elettronica SRL). Ďalšie ocenenie GRAND PRIX 2010 bolo udelené v sekcii osvetľovacej techniky technológii iluminácie mestskej estakády v Považskej Bystrici (vystavovateľ: Philips Slovakia, s.r.o. – Professional Lighting Solutions). V oblasti výpočtovej techniky si získal obdiv u odborníkov jedinečný softvérový produkt ReluxTunnel, ktorý sa testoval na Slovensku pred otvorením tunela Bôrik a bol východiskom pri príprave osvetlenia štyroch tunelov prvého balíka PPP projektu diaľnice D1 (vystavovateľ: Relux Informatik AG). Ocenenie Prix 2010 v kategórii automatizačná, riadiaca, meracia, regulačná a laboratórna technika získala meracia platforma pre meranie optických káblov a sietí FTB-1 Platform (vystavovateľ: PROFiber Networking, s.r.o.) a v oblasti osvetľovacej techniky ACRON - svietidlo pre osvetlenie pozemných komunikácií miest a obcí  (vystavovateľ: BRILUM SK, s.r.o.).

Pri príprave nasledujúceho ročníka Elektro Expo je cieľom pripraviť ešte kvalitnejší veľtrh so širším záberom na potreby národného hospodárstva.                                                        

  

Pre viac informácií kontaktujte:

Martina Sekulová

Communication manager, hovorkyňa

T 00421-2-6727 3345

F 00421-2-6727 2254

M 00421-911 100 726

E msekulova@incheba.sk

W www.incheba.sk