Tlačová správa z 23. 3. 2012

V termíne od 27. do 31. marca 2012 sa v Incheba Expo Bratislava koná už 33. ročník medzinárodného
stavebného veľtrhu CONECO. Súbežne s ním prebiehajú Racioenergia – medzinárodný veľtrh využitia
energie, Stavebná
mechanizácia - výstava stavebných strojov a mechanizácie, Climatherm - medzinárodná špecializovaná výstava klimatizácie a vzduchotechniky, Conecoinvest - prezentácia investičných zámerov a Slovrealinvest - veľtrh nehnuteľností. V tomto roku na veľtržnom podujatí svoju ponuku predstaví 517 vystavovateľov. Okrem Slovenskej republiky budú mať zastúpenie: Česká republika, Čína, Francúzsko, Ghana, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Španielsko a Taliansko.

Veľtrh stavebníctva CONECO je na slovenskom trhu už viac ako tri desaťročia. Za toto dlhé obdobie bol miestom, kde sa uzavreli stovky dôležitých obchodov, ktorých výsledkami sú nové či zrekonštruované bytové i rodinné domy. Je známe, že stavebníctvo ako jedno z najdôležitejších odvetví v ekonomike každej krajiny je mimoriadne citlivé na hospodárske cykly. Po tom, čo rok 2008 zaznamenal silný rast HDP a mnoho nových stavieb, dnes je všetko inak. Údaje štatistického úradu potvrdzujú, že stavebná produkcia na Slovensku stále klesá. Hoci dnes sa stavia menej ako v minulosti, cestu k oživeniu môže priniesť nová legislatíva či meniace sa potreby ľudí.

Od roku 2020 všetky novopostavené domy budú musieť spĺňať kritériá o energetickej sebestačnosti. To si vyžaduje zmenu v myslení architektov, ale aj užívateľov budov. Veľtrh CONECO/RACIOENERGIA je plné riešení a noviniek, ktoré sú cestou k naplneniu stanovených cieľov. Ľuďom prináša možnosť zorientovať sa v spleti informácií a bezplatne sa poradiť s odborníkmi. Ochrana prírody rezonuje vo všetkých oblastiach a podľa toho bolo zvolené aj tohtoročné motto: Od úspor energie k trvalej udržateľnosti. V budúcnosti možno očakávať zintenzívnenie stavebnej aktivity aj z dôvodu výstavby nájomných bytov, ktoré sú čoraz žiadanejšie.

Na veľtrhu sa prezentujú vystavovatelia s ponukou rôznych stavebných komponentov, nástrojov a služieb zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Najväčšie zastúpenie spoza hraníc, 106 vystavovateľov má Česká republika, ktorá sa predstaví i v spoločnej expozícii formou oficiálnej účasti. Podobnú formu prezentácie zvolili aj rakúski vystavovatelia. V tomto roku prinášajú vystavovatelia na veľtrh množstvo  efektných noviniek. Z nich je zaujímavé spomenúť drevostavbu – rodinný dom o rozlohe 80 m². Drevená rámová konštrukcia opláštená sádrovláknovými doskami vyplnená izoláciou z kamennej vlny zabezpečuje nízke mesačné náklady, len 50 Eur. Verejnosť na Conecu nájde aj zaujímavé riešenia pre zariadenie kúpeľní, napríklad sprchový dážď, ktorý má na veľtrhu premiéru.

Sprievodný program

Päť dní veľtržného podujatia CONECO/RACIOENERGIA
bude naplnených sprievodnými programami pre odbornú i širokú verejnosť. Veľtrh navštevujú ľudia, ktorí stavajú alebo plánujú stavbu a okrem výberu stavebných materiálov, nástrojov či služieb, získajú aj bezplatné poradenstvo v rôznych odvetviach stavebníctva.

Jedno z nosných podujatí tohto zamerania určené širokej verejnosti je Akadémia energetickej úspornosti. Tvoria ju ukážky správnych postupov obnovy obvodových plášťov zatepľovaním, obnovy striech, výmeny okien, či ošetrovanie a údržba vonkajších drevených terás.

Informácie o výklade smernice EÚ o energetickej sebestačnosti do praxe prinesie séria prezentácií, prednášok a workshopov na témy výstavby ekologickej a úspornej architektúry pasívnych domov.

V zahraničí sú čoraz populárnejšie drevostavby. U nás zatiaľ ešte nie je intenzívny dopyt po tomto type budov, avšak pre ich cenovú dostupnosť, rýchlosť konštrukcie a úsporu energií, sú vynikajúcou alternatívou do budúcnosti. Najlepšie drevostavby z Českej republiky, Slovenska a Rakúska, si návštevníci môžu pozrieť v rámci expozície Salón drevostavieb Bratislava 2012, kde bude možné poradiť sa s odborníkmi.

Pri stavbe či rekonštrukcii je jednou z kľúčových výziev otázka ich financovania. Workshop Financovanie bývania ponúkne ľuďom praktické riešenia pre možnosti pokrytia týchto nákladov z rôznych zdrojov.

Počas veľtrhu je denne na programe súťaž Zatepľuj s fortieľom, ktorá spočíva v predvádzaní postupu pri zatepľovaní fasád a balkónov na živo. Zručnosti sa budú porovnávať aj v Majstrovstvách Slovenska v strechárskych remeslách.

Presnejšie informácie o sprievodných podujatiach nájdete na www.coneco.sk.

Čo ponúka veľtržné podujatie CONECO/RACIOENERGIA v jednotlivých halách

A1, A2:   obkladové materiály a prvky, sanitárna technika, nábytok, bazény, sauny, dlažby, parkety,

                izolácie, vírivky, stavebná chémia

B0:          garážové brány, okná, dvere, ploty, schodištia, výťahy

B1:          kotly, alternatívne zdroje energie, inteligentné elektroinštalácie, tepelné čerpadlá, vykurovanie,  

                fotovoltaika

B stred:  čističky odpadových vôd

B2:          vykurovanie, chladenie, klimatizácia, využívanie slnečnej energie

D:            strechy, exteriérová dlažba, bazény, soláriá, konštrukčné systémy, stavebný materiál, izolácie,

                veže, developerské projekty, reality, finančné inštitúcie, stavebné materiály, izolačné materiály

VP:          stavebná mechanizácia, manipulačná technika, komunálna technika, lešenia      

Ocenenia

Počas konania veľtržného podujatia CONECO/RACIOENERGIA sa udeľuje niekoľko prestížnych ocenení. Zlatú plaketu veľtrhu CONECO a RACIOENERGIA získajú najlepšie prezentované exponáty. Zlatý Leonardo bude patriť architektonicky najkreatívnejšej expozícii veľtrhu. Tiež sa odovzdávajú ocenenia Najlepší trvalo udržateľný výrobok a Najlepšie obnovený bytový dom v roku 2011.