SLOVMEDICA, NON HANDICAP

Incheba prispieva k rozvoju zdravotníctva špecializovyými výstavami SLOVMEDICA a NON-HANDICAP

V dňoch 7. - 9. októbra 2008 sa Incheba stala miestom stretnutia odborníkov z oblasti zdravotníctva počas dvoch špecializovaných zdravotníckych výstav SLOVMEDICA a NON-HANDICAP. Predstavilo sa spolu 61 vystavovateľov z Čiech, Rakúska a Slovenska na celkovej ploche 3000 m2.

Nová koncepcia zdravotníckych výstav nadväzuje na tradíciu úspešných ročníkov výstavy slovemdica pred rokom 2000. Počas troch dní sa na 10. ročníku výstavy zdravotníctva SLOVMEDICA a na 6. ročníku výstavy pre zdravotné postihnutých ľudí NON-HANDICAP predstavujú novinky z oboru a v kombinácii s odborným sprievodným programom sú výstavy prínosom pre lekárov, zdravotnícky personál, širokú aj odbornú verejnosť, pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o vybavenie a možnosti v oblasti zdravotníckych, ošetrovateľských a iných sociálnych služieb.

Podstatnou súčasťou série špecializovaných výstav je odborný sprievodný program, ktorý prináša aktuálne diskusie a témy. Medzi najvýznamnejšie sprievodné podujatia tohto ročníka patrili akcie Slovenskej lekárskej komory – konferencia „Rozmer kvality v slovenskom zdravotníctve“  ako aj odborné semináre „Využitie laseru v medicíne“ a „Aktuálne trendy v laboratórnej diagnostike infekčných ochorení“. Po prvýkrát sa predstaviali zástupcovia Asociácie nemocníc Slovenska, a to hneď dvoma zasadnutiami - zasadnutím Rady ANS a zasadnutím Zhromaždenia členov ANS. Novinkou na výstave bola aj konferencia pre odborný zdravotnícky personál: „Mimo nemocničná starostlivosť“ a „Úloha sestier a pôrodných asistentiek v primárnej zdravotnej starostlivosti“. Novinkám v legislatíve bol venovaný seminár "Sociálne služby a peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia z hľadiska novej legislatívy". Lekárska fakulta UK pripravila medzinárodnú konferenciu „Vysokoškolské vzdelávanie pre a postgraduálnych zdravotníckych pracovníkov“.

Budúci rok sa špecializované zdravotnícke výstavy uskutočnia v termíne 15. - 16.10.2008.