Slovenské dentálne dni, Slovmedika, Non Handicap

V dňoch 24. – 26. 9.  sa v areáli Incheba Expo Bratislava konalo trio medických výstav: Slovenské dentálne dni, Slovmedika a Non Handicap. V desiatom ročníku Slovenských dentálnych dní sa na ploche 4300 m² predstavilo 72 vystavovateľov z Českej republiky, Lichtenštajnska, Nemecka, Švajčiarska, Talianska a Slovenska. Jedenásty ročník výstavy zdravotníctva Slovmedika a siedmy ročník výstavy pre zdravotne postihnutých ľudí Non Handicap sa konali na ploche 1950 m² a zúčastnilo sa ich 51 vystavovateľov z Českej republiky, Poľska, Talianska a Slovenska.  

Súbor medických výstav prilákal odborníkov z celého Slovenska. Výstavy navštívili kvôli oboznámeniu sa s najnovšími technológiami, či pomôckami pri liečbe pacientov a bohatým sprievodným programom. Slovenská komora zubných lekárov v spolupráci so Slovenskou stomatologickou spoločnosťou usporiadali medzinárodný stomatologický kongres. S veľkým záujmom sa stretol aj súbor odborných prednášok pod názvom Bratislavské zubotechnické dni.

Slovenská lekárska komora počas trvania výstav privítala členov na svojom sneme.  Problémy a výzvy nemocníc sa stali predmetom diskusie počas zasadnutia Asociácie nemocníc Slovenska. Lekárska fakulta v spolupráci s Inchebou po prvýkrát zorganizovala projekt s názvom Vedecká kaviareň. Vytvorila priestor pre stretnutie verejnosti s poprednými odborníkmi v uvoľnenom prostredí kaviarne, kde sa diskutovali najrôznejšie medicínske témy.

Výstavy naplnili svoje ciele čo sa týka odbornej hodnoty, ako aj komerčného prínosu pre vystavujúce spoločnosti. V budúcom roku sa Slovenské dentálne dni, Slovmedika a Non Handicap konajú v Incheba Expo Bratislava v termíne 7. – 9. október 2010.