Slovenské dentálne dni, Slovmedika, Non Handicap

Jednou z mála vecí v živote, ktorú si nemožno kúpiť ani inak získať je zdravie. Od neho závisí naše šťastie a psychická vyrovnanosť. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie zdravie je stavom úplnej fyzickej, duševnej a spoločenskej pohody pri zachovaní funkcií všetkých telesných orgánov, významných spoločenských funkcií človeka a zachovaní schopnosti organizmu prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam prostredia. V súčasnosti sa čoraz viac prejavujú fenomény doby, medzi ktoré patria rôzne civilizačné choroby vyplývajúce zo zmien v prostredí a životnom štýle ľudí.

 Práve zdraviu a zlepšovaniu zdravotného stavu sa venuje jesenný súbor špecializovaných medických výstav Slovmedica – výstava zdravotníctva, Non-Handicap – výstava pre zdravotne postihnutých ľudí a Slovenské dentálne dni – výstava stomatologických prístrojov, nástrojov a materiálov. Počas trvania výstav sa v Inchebe stretnú odborníci z príslušných oblastí, aby si vymenili cenné poznatky a skúsenosti a oboznámili sa s technologickými novinkami prinášajúcimi zefektívnenie a uľahčenie liečby pacientov.

Incheba na 3 dni v termíne od 24. - 26. 9. privíta vo svojich priestoroch vysokú koncentráciu zdravotníckych pracovníkov, ktorí navštívia výstavy aj kvôli bohatým sprievodným programom. Slovenská komora zubných lekárov v spolupráci so Slovenskou stomatologickou spoločnosťou usporiadajú medzinárodný stomatologický kongres so sekciou pre zubné sestry. Súbor odborných prednášok pod názvom Bratislavské zubotechnické dni organizuje pracovný tím časopisu Stomateam s podporou Slovenskej komory zubných technikov. Slovenské dentálne dni sú jediným medzinárodným podujatím v oblasti stomatológie na slovenskom trhu. Poskytujú priestor na prezentáciu noviniek z oblasti zubných súprav, dentálnych materiálov a nástrojov.

Slovenská lekárska komora počas trvania výstavy privíta svojich členov na svojom sneme. Národná rada občanov so zdravotným postihnutím odprezentuje na seminári Aktuálna sociálna legislatíva najnovšie zmeny v legislatíve týkajúce sa sociálnych služieb a peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Konferencia Lekárskej fakulty UK v Bratislave sa bude venovať téme „Pregraduálne, postgraduálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov pre e-Health.“ Problémy a výzvy nemocníc sa stanú predmetom diskusie počas zasadnutia Asociácie nemocníc Slovenska.