Aktuálna ponuka

PONUKA BRIGÁD

- hostess na výstavných akciách
- pokladník počas výstavnej akcie

Zaslaním Vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu uchádzačov na inzerovanú pozíciu v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje kandidátov, ktorí neuspeli vo výberovom konaní, budú do jedného mesiaca od zverejnenia výsledkov konania vymazané zo systému, resp. zlikvidované skartovaním.