Máte záujem uchádzať sa o zamestnanie v našej spoločnosti?

Chcete zistiť, akých zamestnancov práve hľadáme?

V tom prípade si pozrite našu aktuálnu ponuku obsadzovaných pracovných miest. Ak Vás niektorá z nich zaujme a chcete reagovať, pošlite nám svoj životopis spolu s motivačným listom.

Informácie pre uchádzačov

Čo sa deje po odoslaní Vašej žiadosti so životopisom?
Mailom Vám potvrdíme prijatie vašej žiadosti a zároveň Vás budeme informovať o ďalšom postupe vo výberovom konaní na pozíciu, o ktorú sa zaujímate. Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritériá, sú pozvaní na vstupný pohovor, ktorý prebieha s konzultantom personálneho oddelenia a s manažérom obsadzovanej pozície. Na záver stretnutia, resp. pohovoru informujeme uchádzača o ďalšom postupe. Výsledok pohovoru komunikujeme telefonicky, alebo e-mailom najneskôr do 14 dní odo dňa pohovoru.

Ako prebieha výberové konanie?
Obsadzovanie voľných pozícií v našej spoločnosti prebieha vždy výberovým konaním. Do výberového konania sú zaradení tí uchádzači, ktorí úspešne prešli predvýberom. O výsledku výberového konania opäť informujeme telefonicky, resp. mailom. Ak vo výberovom konaní uspejete, nasleduje ponuka pracovnej pozície s upresnením podmienok. S blížiacim sa termínom nástupu si začínate postupne vybavovať formality súvisiace s Vašim nástupom do pracovného pomeru v našej spoločnosti.