Podujatia sa sťahujú z PKO do Incheby

Park kultúry a oddychu bol mnohé roky miestom konania niekoľkých tradičných
podujatí. Medzi iným v ňom zahajovali svoje študentské roky bratislavskí vysokoškoláci a stretávali sa tu jazzmani počas obľúbených Bratislavských jazzových dní. Keďže PKO si už neplní funkciu kultúrneho stánku hlavného mesta, bolo potrebné nájsť populárnym akciám nový domov.

Incheba bude nasledujúce štyri roky hostiť Bratislavské jazzové dni. Dobrá dostupnosť a vybavenosť areálu sú predpokladom pre úspešný priebeh festivalu. Od 21. - do 23. otóbra budú k dispozícii dve náladovo ladené sály, ktoré by mali vystihnúť atmosféru jazzového klubu a priniesť všetkým fanúšikom tejto hudby príjemný zážitok.

Jeseň bude patriť aj študentom vysokých škôl nachádzajúcich sa v Bratislave, ktoré privítajú prvákov prostredníctvom beánií. Prvou na programe je Beánia OF a FHI Ekonomickej univerzity v Bratislave. Koná sa 11. októbra a odštartuje sériu študentských akcií. Nasleduje Beánia právnickej fakulty UK 11. novembra, Prvá univerzitná beánia 24. novembra, Beánia fakulty matematiky, fyziky a informatiky 1. decembra a Beánia fakulty architektúry STU 2. decembra.