Krištáľové krídlo, 15. 1. 2012

Už po pätnásty raz dôjde k odovzdaniu Krištáľových krídiel významným osobnostiam Slovenska, ktoré svojou prácou a výsledkami zviditeľnili nielen seba a svoj odbor, ale aj našu krajinu. Ocenenia budú rozdané počas slávnostného galavečera v bratislavskej Inchebe 15. januára 2012.

Cena Krištáľové krídlo je uznaním za mimoriadne ľudské výkony v deviatich kategóriách - hudba, šport, divadlo a audiovizuálne umenie, medicína a veda, publicistika a literatúra, hospodárstvo, výtvarné umenie, architektúra, filantropia. Už tradične bude udelená aj mimoriadna cena - buď za celoživotné dielo, alebo pri dosiahnutí životného jubilea, za dosiahnutie úspechu za hranicami Slovenska, za výnimočný čin roka.

Tak ako každý rok, aj pri jubilejnom – 15. ročníku Krištáľového krídla, stála porota pri výbere kandidátov za jednotlivé oblasti pred ťažkou úlohou. Nakoniec rozhodla o týchto nomináciách:

  • V kategórii Hudba: Dalibor Jenis, Juraj Bartoš, mim. prof. Blanka Juhaňáková, ArtD.
  • V kategórii Šport: Marián Vajda, Jana Purdjaková, Zdeno Chára
  • V kategórii Divadlo a audiovizuálne umenie: Zuzana Kronerová, Miroslav Noga,
  • V kategórii Medicína a veda: Dr. Ing. František Simančík, Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc., Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
  • V kategórii Publicistika a literatúra: PhDr. Hana Beranová, Peter Hunčík, Miloš Luknár,
  • V kategórii Hospodárstvo: Ing. Imrich Smaržík, Ing. Michal Ľach, Ing. Milan Dubec
  • V kategórii Výtvarné umenie: Doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch. Bohuš Kubinský, Mgr. Art. Štefan Papčo
  • V kategórii Architektúra: Ing. arch. Peter Bouda a Ing. arch. Ivan Masár, Ing. arch. Štefan Moravčík, Prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.
  • V kategórii Filantropia: Andrej Kiska, prof. MUDr. Myrón Malý, PhD., prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc. Dr h.c. mult.
  • Mimoriadna cena za celoživotné dielo: Prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc.

Členovia Veľkej poroty z uvedených nominantov odsúhlasia tajným hlasovaním laureátov v jednotlivých kategóriách a vyhlásia nositeľa mimoriadnej ceny. Obálky s hlasovaním sa otvárajú v deň konania Krištáľového krídla - hodinu pred priamym prenosom za prítomnosti médií.

Viac info na: www.kristalovekridlo.sk