ITF Slovakiatour

17.1.2008 - štvrtok

17.1.2008____________________________________________Programové centrum

14,00 – 15,00    Vyhodnotenie časopisu Cestovateľ

 

17.1.2008___________________________________________________     Expo Club

12,00 – 13,00    Poľsko -  tlačová konferencia partnerskej krajiny

13,00 – 14,00    Bratislavský samosprávny kraj – tlačová konferencia partnerského regiónu

15,00 – 16,00    Prezentácia: Oneworld Travel

16,00 – 17,00    Prezentácia: CK Vítkovice Tours

 

18.1.2008 - piatok

18.1.2008____________________________________________Programové centrum

13,30 – 14,00    Tanečná skupina Stella

14,30 – 15,30    Duo Ľuboš Beňa & Matej Ptaczek

16,00 – 17,00    Poľovnícke zvyky a tradície

 

18.1.2008_____________________________________________________Expo Club

10,00 – 12,30    Chorvátsko - slovenský workshop

14,00 – 17,00    Maďarsko – slovenský  workshop

                       

18.1.2008____________________________________________Expo Arena kinosála                                                                  

10,00 – 11,00    Prezentácia: CK BUBO

13,00 – 16,00    Medzinárodný seminár - Domáci cestovný ruch – vidiecka turistika – vínne cesty

 

 

19.1.2008 - sobota

19.1.2008____________________________________________Programové centrum

10,00 – 12,00    4. Majstrovstvá Slovenska juniorov vo vábení zveri

12,30 – 13,00    Tanečná skupina Stella

13,30 – 14,00    Hudobná skupina Gážiovci

14,30 – 15,30    Spevácky súbor Jeseň

16,00 – 17,30    Skupina mažoretiek z Hanuliakova, Detský folklórny súbor Červené jabĺčko z Rovinky,

                        Country skupina NIAGARA, Dychová hudba Šarfianka z Blatného

 

19.1.2008_____________________________________________________Expo Club

09,00 – 18,00    Tisíc chutí cestovania

 

19.1.2008____________________________________________Expo Arena kinosála

09,00 – 18,00    CAMERA SLOVAKIA - premietanie cestovateľských filmov, súťaže cestovateľských filmov,

                        fotografií a publikácií

 

20.1.2008 – nedeľa

20.1.2008____________________________________________Programové centrum

10,00 – 10,30    Poľovnícke zvyky a tradície

11,00 – 11,30    Tanečná skupina Stella

12,00 – 12,30    Divadla na hambálku z Malaciek

14,00 – 14,30    Tanečná skupina Stella

 

20.1.2008_____________________________________________________Expo Club

09,00 – 18,00    Tisíc chutí cestovania

 

20.1.2008____________________________________________Expo Arena kinosála

09,00 – 18,00    CAMERA SLOVAKIA - premietanie cestovateľských filmov, súťaže cestovateľských filmov,

                        fotografií a publikácií