INDUSTRY EXPO, C.S.I.L., CARPLAST, 3.-5.3.2010

ODBORNÝ program

 

03.03.2010 – streda

03.03.2010__________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                     EXPO CLUB 

 

10.30 – 14.00         Predstavenstvo a dozorná rada ZSR SR na veľtrhu INDUSTRY EXPO 2010

 Garant                    Zväz strojárskeho priemyslu SR

                                                                                                                                      PROGRAMOVÉ CENTRUM 2 HALA D

11.00 - 17.00          Ponuka subdodávok v segmente osobných automobilov a stavebných strojov


                                                                                                                                        PROGRAMOVÉ CENTRUM 3 HALA D

12.30 – 15.00
          Alternatívne zdroje energie pre mestá a obce – konferencia
Garanti                    A.B.E. Združenie pre poľnohospodársku biomasu, Združenie miest a obcí Slovenska

                                                                                                                                        PROGRAMOVÉ CENTRUM 1 HALA D

13.00-16.00            Garancia kvality a bezpečnosti výrobkov a služieb
Garant                    Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a jeho partneri 


                                                                                04.03.2010 – štvrtok

04.03.2010__________________________________________________________________________________________        
                                                                                                                                        PROGRAMOVÉ CENTRUM 3 HALA D


09.00-15.00             Obrábanie kovov, rezné kvapaliny a nástroje
Garant                    SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE TRIBOLÓGIU A TRIBOTECHNIKU,

                                člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností

                                                                                                                                        PROGRAMOVÉ CENTRUM 1 HALA D

09.30-11.30            Garancia kvality a bezpečnosti výrobkov a služieb
Garant                    Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a jeho partneri 

                                                                                                                                        PROGRAMOVÉ CENTRUM 2 HALA D
10.00-12.00            Workshop
Garant                    Carl Zeiss, spol. s r.o.
                                                                                                                                                                  EXPO CLUB prízemie

10.00-17.00            Deň ZCHFP SR v rámci veľtrhu INDUSTRY EXPO 2010
Garant                    Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR
                                                                                                                                        PROGRAMOVÉ CENTRUM 1 HALA D
13.30-17.00            Lepenie kovov a plastov
Garant                   
Slovenská zváračská spoločnosť, člen Združenia vedecko – technických spoločností

                                                                                                                                       PROGRAMOVÉ CENTRUM 2 HALA D

13.00-16.00            Súčasnosť a budúcnosť plastového priemyslu na Slovensku - konferencia 
Garanti                  
Automobilový klaster – západné Slovensko, Mesto Trnava a Združenie automobilového priemyslu

Partneri                  Slovenská technická univerzita Bratislava, Plastový klaster Nitra, Plastr Zlin
  

05.03.2010 – piatok

05.03.2010__________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                        PROGRAMOVÉ CENTRUM 1 HALA D
09.30-11.00            Garancia kvality a bezpečnosti výrobkov a služieb Garant                    Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a jeho partneri

                                                                                                                                        PROGRAMOVÉ CENTRUM 2 HALA D
10.00-14.00            Workshop Garant                    Carl Zeiss, spol. s r.o.