Industry Expo a Elektro Expo 17.-19.2.2009

Incheba predstavuje ďalší nový veľtrh ELEKTRO EXPO, ktorý prebieha spolu s 3. ročníkom veľtrhu INDUSTRY EXPO.

V dňoch 17. - 19. 2. 2009 sa v areáli Incheba Expo Bratislava uskutoční už 3. ročník medzinárodného priemyselného veľtrhu nových technológií a inovácií v strojárstve INDUSTRY EXPO, ktorý je tento rok po prvýkrát doplnený novým veľtrhom elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELEKTRO EXPO. Na ploche viac ako 9500 m2 sa predstaví 126 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky, Nemecka, Rakúska a Španielska.

Veľtrh INDUSTRY EXPO sa stal príležitosťou pre vystavovateľov z priemyselných a obchodných odvetví pre prezentáciu nových technológií a inovácií v strojárstve, chemickom a plynárenskom priemysle, biotechnológiách, energetickej a surovinovej sebestačnosti. Ako vyplýva zo skladby odborných garantov a tovarového členenia, ide o najkomplexnejšiu  prezentáciu ponuky a inovácií priemyselných odvetví a zároveň je veľtrh INDUSTRY EXPO miestom stretnutia a komunikácie ľudí so záujmom o technológie a priemysel. Osobitné miesto na veľtrhu INDUSTRY EXPO má prezentácia vedy a techniky, ktorá si získala priazeň a záujem širokej verejnosti a záujem médií.

Veľtrh ELEKTRO EXPO vznikol na základe zvýšeného záujmu zo strany vystavovateľov o špecializovaný veľtrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky v Bratislave. Cieľom je poskytnúť vhodné podmienky pre efektívnu prezentáciu elektrotechnických firiem a odborných spoločností a tiež ponuku kompletných informácií pre návštevníkov. Okrem najnovších technológií v strojárstve, hutníctve, energetike a chémii je pre všetkých návštevníkov pripravený kvalitný odborný sprievodný program s množstvom zaujímavých konferencií, prednášok a seminárov. Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne organizuje 3. okrúhly stôl s názvom Vzdelanie = budúcnosť Slovenska. Pripravené sú workshopy na tému Optimalizácia technologického vybavenia tunelov, Modernizácia verejného osvetlenia a Profesionálne a efektívne nakladanie s elektroodpadom. Za pozornosť stoja tiež odborné podujatia na tému Elektromobily, Veterná energia v SR 2009 a využívanie biomasy na energetické účely.