Incheba začína rok veľtrhmi cestovného ruchu a gastronómie

14. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour a jubilejný 15. ročník medzinárodného veľtrhu gastronómie Danubius Gastro spoločne otvoria brány areálu Incheba Expo Bratislava vo štvrtok 17. januára 2008. Rekordný záujem vystavovateľov 880 vystavovateľov z 31 krajín si prenajalo 37 700 m2 výstavnej plochy. Atraktívnu slovenskú veľtržnú kombináciu obohatia súbežné podujatia Golf a Wellness, výstava Poľovníctvo a oddych, výstava strojov a technológií Exposhop, výstava obalov a baliacej techniky obchodu Gastropack. Mimoriadny záujem o tieto najdynamickejšie sa rozvíjajúce podujatia bratislavskej Incheby je podmienený tým, že ľudia chcú a dnes aj môžu viac cestovať, spoznávať kultúry, rozvíjať oddychové a športové aktivity, vrátane poľovníctva, golfu a wellnesu, či spríjemňovať si život konzumáciou kvalitne a aj netradične pripravených jedál a nápojov. Celková návštevnosť ročníka 2007 prekročila číslo 62 000 návštevníkov.

ITF SLOVAKIATOUR

V pravom slova zmysle medzinárodný i slovenský

Veľtrh ITF Slovakiatour sa stal jedinečnou udalosťou, na ktorej sa zúčastňuje čoraz väčšie množstvo subjektov zo zahraničia, pričom oficiálne účasti krajín ako sú Bulharsko, Cyprus , Česká republika, Chorvátsko, Grécko, India, Indonézia, Japonsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko, Tunisko, Turecko umocňujú veľký význam podujatia i v európskom meradle. Na druhej strane prítomnosť slovenskej expozície spolu so slovenskými regiónmi na domácej pôde je samozrejmosťou, pretože práve tu je najlepšia príležitosť komplexne predstaviť turistické možnosti Slovenska pre domácich návštevníkov a zahraničných touroperátorov.

Partnerstvo a spolupráca

ITF Slovakiatour má v tomto roku partnerskú krajinu veľtrhu Poľsko a domáci partnerský región Bratislavský samosprávny kraj. Výber týchto dvoch partnerov veľtrhu nie je náhodný. Cezhraničná spolupráca Bratislavského kraja s poľským Mazowjeckym regiónom a tiež nadštandardné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Poľskom musia jednoznačne vyústiť k vzájomnej výmene turistov týchto dvoch krajín.

Príležitosť pre odborníkov

Počas prvých dvoch dní veľtrhu čaká odborníkov inšpirujúci program. Je potrebné spomenúť aspoň medzinárodný seminár orientovaný na vidiecku turistiku so smerovaním na vínne cesty, slovensko-chorvátsky workshop a maďarskoslovenský workshop.

17. - 20. 1. 2008

spolu s výstavami

POĽOVNÍCTVO A ODDYCH • EXPOSHOP • GASTROPACK

Tomu sa hovorí poučenie

Neodmysliteľnou súčasťou veľtrhu je festival cestovateľských filmov, fotografií a publikácií Camera Slovakia. Bližšie spoznávanie prírody, ale aj módne prehliadky poľovníckeho a turistického oblečenia, majstrovstvá SR juniorov vo vábení zveri, poľovnícke tradície a zvyky sú iba časť repertoáru, ktoré ponúkne návštevníkom výstava Poľovníctvo a oddych. Novinkou veľtrhu je sekcia Golf a Wellness, súčasťou ktorej bude možnosť zoznámiť sa s novými formami zdravého životného štýlu a vybavenia wellness zariadení.

DANUBIUS GASTRO

Súbežne s veľtrhom cestovného ruchu prebieha veľtrh gastronómie. Z hľadiska cielenej návštevnosti bolo spojenie týchto dvoch veľtrhov správnym rozhodnutím a odborné média ho označujú za najatraktívnejšiu  výstavnú kombináciu na Slovensku vôbec.

Partnerstvo a spolupráca

Veľtrh Danubius Gastro je zaradený do kalendára veľtrhov pre rok 2008 garantovaných ministerstvom pôdohospodárstva. Partnerom veľtrhu je METRO Cash & Carry Slovakia, ktoré má zároveň aj jednu z najväčších a najatraktívnejších prezentácií na veľtrhu.

Ako chutí gastro priemysel

Danubius Gastro poskytuje komplexný prehľad sortimentu popredných značiek z oblasti potravinárstva, gastronómie a nápojového priemyslu ale aj širokého spektra menších firiem. Ako najrýchlejšie rastúci veľtrh na Slovensku už dosiahol podľa jednotlivých ukazovateľov dominantné postavenie napríklad v oblasti prezentácie kávy a techniky na jej prípravu nielen na Slovensku, ale aj v celom stredoeurópskom regióne. V rámci Národného programu podpory domácich poľnohospodárskych výrobkov a potravín sa bude prezentovať expozícia Značky kvality Slovakia. Zaujímavá bude prezentácia talianskeho regiónu MARCHE pod záštitou organizácie “AMICI ITALO SLOVACCHI“. Prvýkrát sa bude prezentovať aj región zo Sicílie stredomorskými gastronomickými špecialitami. Výrazný nárast nastal v oblasti vína, kde očakávame okrem širokého zastúpenia domácich producentov kolektívne zastúpenie českých a moravských vinárov.

Súťaženie a majstrovstvo v gastronómii

Jednou z najatraktívnejších sprievodných akcií môžeme spomenúť 9. ročník Národnej prehliadky kuchárskeho a cukrárskeho umenia “Poézia v gastronómií”, kde sa predstavia súťažné exponáty hotelov, reštaurácií, cukrární, odborných škôl a učilíšť z celého Slovenska. Počas veľtrhu sa budú konať aj Majstrovstvá Slovenska v príprave kávy „BARISTA 2008“. Pekárska súťaž o historický „Najlepší bratislavský rožok“ bude doplnená súťažami o „Najlepší pletený výrobok z kysnutého cesta“ a „Najkrajší kvet z karamelu“. 6. ročník ST. NICOLAUS CUP 2008 s Barmanskou show budú patriť tiež medzi veľmi zaujímavé podujatia lahodiace nielen oku, ale i chuti. Umelecké výtvory vyrezávania z ovocia a zeleniny budeme môcť sledovať počas súťaží Carving Cup 2008.

Alexander Rozin Jr.
Riaditeľ marketingu a obchodnej politiky

 

Kontaktná osoba:

Ing. Gabriela Nagyová

T 00421-2-6727 3031
F 00421-2-6727 2254
M 00421-903 204 453
E gnagyova@incheba.sk
W www.incheba.sk