Incheba pozýva do krásneho vianočného sveta


Po prvýkrát počas trvania vianočných trhov pod názvom Dni Vianoc v Inchebe pripravujeme pre všetky deti a duchom mladých skvelý projekt na vyšantenie a načerpanie tej správnej vianočnej atmosféry. Vianočný raj od 2. do 21. 12. ponúka rôzne atrakcie ako festival spoločenských hier, výrobu čokoládových bonbónov, veľké detské ihrisko, detské knižky, kone na jazdenie, tvorivé dielne a rôzne zábavné sprievodné programy. Kým sa ratolesti hrajú rodičia si vychutnajú lahodnú kávičku v Café Dias.

 

VIAC INFO

Sledujte ďalej našu stránku. Onedlho uverejníme viac informácií o Vianočnom raji, jeho sprievodných programoch a hlavne aj množstve vianočných darčekov, ktoré tu môžu najmladší členovia rodiny vyhrať.