Incheba partnerom projektu NDK 2008

Rozhodnutie Incheby stať sa partnerom projektu NDK 2008 je podmienené kvalitou a jedinečnosťou tohto            projektu  na Slovensku z hľadiska počtu zúčastnených firiem aj návštevníkov.

NDK sú veľtrhom pracovných príležitostí, ale zároveň sú miestom stretnutia exitujúceho firemného potenciálu s mladým ľudským potenciálom. Incheba ako líder na slovenskom výstavníckom trhu rada podporuje tento veľtrh, ktorý je vhodnou príležitosťou pre študentov a absolventov vysokých škôl získať informácie o potenciálnych zamestnávateľoch, ale čo je omnoho dôležitejšie, majú možnosť osobného kontaktu, možnosť osobnej prezentácie a osobnej konzultácie s predstaviteľmi vystavujúcich firiem. Pre zúčastnené spoločnosti sa tak vytvára priestor prezentácie a možnosť predbežného alebo cieleného recruitingu mladých ľudí.

Incheba určite aj v budúcnosti podporí projekty, ktoré prispievajú a sú orientované na rozvoj a profesionálne uplatnenie študentov a absolventov vysokých škôl a konkrétne projekt NDK , tým, že sa koná v priestoroch Incheba Expo Bratislava ponúka zároveň aj možnosť prezentácie areálu a priestorov spoločnosti, ako multifunkčnej dispozície vhodnej na akýkoľvek druh podujatia