IDEB narástol vo všetkých parametroch

Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB v roku 2008 narástol vo viacerých parametroch

Incheba Expo Bratislava sa v dňoch 28. - 30.4.2008 stala miestom stretnutia zástupcov ozbrojených síl, národných riaditeľov pre vyzbrojovanie z krajín V4, partnerských asociácií obranného priemyslu, Ozbrojených síl SR, zahraničných obchodných návštevníkov v oblasti vojenského špeciálu, ale aj policajných a bezpečnostných zložiek počas konania medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB.

Úspešná premiéra veľtrhu IDEB v roku 2006 naznačila dlhodobú perspektívu veľtrhu, čo potvrdili aj štatistické údaje. Tento ročník potvrdil odôvodnenosť konania veľtrhu vojenského špeciálu.

Veľtrhu IDEB 2008 sa zúčastnilo 265 vystavovateľov z 26 krajín, z toho 70 slovenských vystavovateľov, 195 zo zahraničia ( 103 z ČR a 92 ostatné krajiny), ktorí obsadili plochu 39.000 m2 vrátane plochy pre dynamické ukážky prebiehajúce na multifunkčnom polygóne. Charakter vystavovateľov a účasť zahraničných vystavovateľov zaraďujú IDEB medzi rozhodujúce medzinárodné stredoeurópske bezpečnostné veľtrhy.

Veľtrh IDEB 2008 dosiahol 25% nárast návštevnosti oproti predchádzajúcemu ročníku, čo predstavuje 21 827 návštevníkov, z toho je 18% návštevníkov zo zahraničia, čo je 30% nárast oproti roku 2006. Veľtrh obrannej techniky je zaujímavý pre odborné aj všeobecné médiá. Počas veľtrhu bolo akreditovaných 312 novinárov z viacerých krajín.

Dynamické ukážky techniky OS SR tento rok prebehli na novom multifunkčnom polygóne v areáli Incheba Expo Bratislava a umožnili vidieť ukážky bojových akcií viacerých zložiek ozbrojených síl. Počas slávnostného otvorenia bolo možné vidieť špeciálne pripravenú formáciu bojových lietadiel a stíhačiek MIG 29. Veľtrh sa aj tento rok konal pod záštitou Ministerstva obrany SR a Zväzu obranného priemyslu SR.

Budúci ročník medzinárodného veľtrhu obranného priemyslu IDEB sa uskutoční v termíne 5. - 7.5.2010.