IDEB, 5.-7.5.2010

Po dvoch rokoch opäť nastal čas, kedy sa v areáli výstaviska Incheba Expo Bratislava koná medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB. Počas jeho posledného ročníka, sa podarilo dosiahnuť významný úspech – IDEB sa svojimi rekordnými parametrami zaradil medzi rozhodujúce stredoeurópske veľtrhy orientované na oblasť špeciálnej techniky. Stal sa uznávaným miestom stretnutia odborne orientovaných vojenských profesionálov, špecialistov a zástupcov obranných priemyslov, ktorí prišli až z 26 krajín a aj týmto spôsobom sa zviditeľnila naša krajina. Slávnostné otvorenie sprevádzalo  veľkolepé divadlo na nebi i zemi a 3. ročník veľtrhu nebude v ničom zaostávať.

Procesu príprav je venovaná maximálnu pozornosť, aby sa IDEB opäť stal platformou úspešných obchodných rokovaní predstaviteľov ozbrojených síl a zaujal odborníkov, ako i laickú verejnosť dynamickými ukážkami vojenských činností. Predpokladom k usporiadaniu veľtrhu podobného rozsahu a zamerania je dobrá infraštruktúra  a vybavenosť areálu.

Tretí ročník veľtrhu IDEB korešponduje s cieľmi modernizácie Ozbrojených síl SR a plnením ich úloh. Jednou z hlavných oblastí záujmu budú zahraničné misie našich vojakov, pričom návštevníci vzhliadnu exponáty z kategórie prostriedkov na vyhľadávanie, zhromažďovanie, prepravu, triedenie a ničenie výbušnín. Verejnosť nepochybne zaujmú aj ukážky práce zdravotníckeho personálu v  poľných podmienkach.

Termín konania 3. ročníka veľtrhu IDEB spadá do 65. výročia ukončenia Druhej svetovej vojny v Európe. Táto historická udalosť bude zaradená do programu posledného dňa veľtrhu a je  určená aj pre verejnosť.

Z odborného je potrebné vyzdvihnúť konferenciu Slovenskej asociácie dodávateľov a užívateľov vojenských komunikačných a informačných systémov AFCEA na tému Informačné a komunikačné technológie v procese výstavby bezpečnej Európy v II. etape. Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne spolu s Univerzitou obrany v Brne tradične zaraďujú do programu medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá bude orientovaná na nové systémy a technológie využívané v obrannej technike.