IDEB

SPRIEVODNÝ PROGRAM

28.4.2008 - pondelok

09,00 - 10,00 Medzinárodná konferencia „Bezpečne spolu II. - Informačné a komunikačné technológie v procese budovania  

                    bezpečnej Európy“

Organizátor: AFCEA v spolupráci s Akadémiou ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš

_________Expo Club

08,30 - 18,00 Konferencia: „ Ofsety na Slovensku“, „Budúcnosť spolupráce obranného a bezpečnostného priemyslu“

Organizátor: Slovenská atlantická komisia

_________Kinosála, Expo Center - Hala C

10,00 - 11,00 Slávnostné otvorenie veľtrhu IDEB 2008

_________Expo Aréna

14,00 - 15,00 Tlačová konferencia národných riaditeľov pre vyzbrojovanie krajín V4

Organizátor: SEOPMZ/NRpV MO SR

_________Expo Club (poschodie)

19,00 - 22,00 Slávnostná recepcia

_________Expo aréna

 

29. 4. 2008 - utorok

10,00 - 13,00 Prezentácia firmy Lynx

__________A1 info room

10,00 - 11,00 Oficiálne odovzdávanie prestížnych novinárskych cien MS Line 2008

Organizátor : Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzita obrany Brno

__________Kinosála

10,30 - 13,30 Odborný seminár „Obranná štandardizácia, kodifikácia a štátne overovanie kvality výrobkov a služieb na účely obrany v Slovenskej republike

Organizátor: Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne

__________Expo Club (prízemie)

19,00 - 23,00 Recepcia národného riaditeľa pre vyzbrojovanie

29. 4. 2008 - streda

11,00 - 13,00 Prezentácia firmy SecuriLas

__________Expo Club (prízemie)