Hotovo, môžete ochutnávať!

Tlačová informácia, 20. január 2008

Hotovo, môžete ochutnávať!

 Ten pokyn včera krátko popoludní vyslali hodnotiacej porote prihlásené družstvá zručných pekárskych majstrov. Na veľtrhu Danubius Gastro v Inchebe v réžii slovenského Cechu pekárov a cukrárov bola ukončená  trojdňová súťaž „O najlepší Bratislavský rožok“. Popoludní v Programovom centre Incheby pani ministerka pôdohospodárstva Zdenka Kramplová spolu s cechmajstrom p. Szemesom slávnostne odovzdala ocenenie v troch kategóriách: „O najlepší Bratislavský rožok“, „O najkrajší pletený výrobok z kysnutého cesta“ a „O Najkrajší kvet karamelu“. A práve tento najkrajší kvet karamelu dostala od slovenského Cechu pekárov a cukrárov aj pani ministerka do daru.

VÝSLEDKY:

 

Bratislavský rožok

Jednotlivci:

1.    Tako Zoltán                         Maďarské družstvo
2.    Jurišová Ľubica                   Pekáreň BAGETA, Pezinok
3.    Linková Soňa                      Pekáreň Czucz, Šamorín

 

PLETENÝ VÝROK Z KYSNUTÉHO CESTA

Jednotlivci:

1.    Bartek Peter                         Pekáreň BAGETA, Pezinok
2.    Czetli Norbert                       Pekáreň Czucz, Šamorín
3.    Urbanová Mariana                SOU, Nitra

NAJKRAJŠÍ KVET Z KARAMELU

Jednotlivci:

1.    Jako Beáta                           Maďarské družstvo
2.    Frolková Markéta                 VOŠ Bzenec, Česká republika
3.    Mihalková Eva                      SOU, Nitra

Družstvá:

1.    Pekáreň BAGETA, Pezinok
2.    Pekáreň Czucz, Šamorín
3.    Družstvo Maďarskej republiky

Mimoriadne ceny:

Cena Cechmajstra Cechu PaC RZS                   družstvo SOU Košice
Cena Cechmajstra Cechu PaC RZS                   družstvo ZSS Bratislava, Harmincová
Cena Predsedu Podn. Zväzu PCaC SR              družstvo Cechu PaC VS
Cena Gen. Riaditeľa DIAMANT, Rakúsko           družstvo Spoločenstva cukrárov ČR