EXPOREKLAMA, SIGN Slovakia, OFFICE

Incheba miestom stretnutia odborníkov z reklamného sveta

V dňoch 30. septembra až 3. októbra 2008 sa v  Incheba Expo Bratislava uskutočnil 14. ročník veľtrhu reklamných služieb EXPOREKLAMA, 13. ročník výstavy signmakingu SIGN SLOVAKIA  a tiež 6. ročník výstavy vybavenia kancelárií OFFICE. Na celkovej výstavnej ploche 3000m2 sa predstavilo 50 vystavovateľov z Čiech, Rakúska, Maďarska a Slovenska. Špecializované veľtrhy navštívilo spolu 9.932 návštevníkov.

Počas štyroch dní sa návštevníkom prezentovali firmy z oblasti tlačiarenských strojov, reklamných predmetov, informačných, reklamných a výstavníckych systémov, kancelárskych potrieb, výrobcovia reklamy, dodávatelia materiálov a technológií pre reklamu.

Všetky podujatia, ktoré boli súčasťou sprievodného programu boli garantované odbornými partnermi: Katedrou marketingu EU Bratislava, Katedrou marketingovej komunikácie FFUK, Slovenskou spoločnosťou pre propagáciu (SOSPRA), Uniapress International, Zväomz polygrafie na Slovensku a Radou pre reklamu.

Budúci rok sa špecializované výstavy uskutočnia v termíne od 30.9 do 2.10.2009.