Ing. Antónia Mištaľová
PR manager

Incheba, a.s.
Viedenská cesta 3-7
851 01  Bratislava
M: +421 911 100 797
T: +421 2 6727 2142
F: +421 2 6241 1838
E: amistalova@incheba.sk
www.incheba.sk