CONECO/RACIOENERGIA

CONECO / RACIOENERGIA 2008

Medzinárodný veľtrh stavebníctva CONECO/RACIOENERGIA, ktorý sa uskutoční v dňoch 1. – 5.4.2008 sa už po 29-ty krát stáva najvýznamnejším miestom stretnutia firemných ponúk, inovatívnych riešení a poznania výrobcov, predajcov, investorov, projektantov a architektov.

Uplynulé roky zaznamenáva stavebníctvo obrovský a veľmi dynamický rozmach, nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Vzrastajúci záujem o najnovšie trendy a inovácie v oblasti stavebníctva, realít, využitia energie v oblasti bývania, či trendy v oblasti klimatizácie a vzduchotechniky, podporuje neustále narastajúci záujem ako zo strany odborných vystavovateľov či inštitúcií, tak aj zo strany širokej verejnosti.

Veľtrh CONECO/RACIOENERGIA je najvýznamnejším a najväčším stavebným výstavným podujatím a zároveň najväčším veľtrhom na Slovensku. O top charaktere a úspechu podujatia svedčí aj fakt, že v minulom ročníku ho navštívilo viac ako 200 tisíc návštevníkov a zúčastnilo sa na ňom 900 vystavovateľov z 11 krajín. Už tradične sa veľtrh uskutočňuje pod záštitou predsedu vlády, niekoľkých odborne príbuzných ministerstiev a odborných inštitúcií, združení a spolkov.

29.ročník CONECO, 18.ročník veľtrhu RACIOENERGIA a sprievodné výstavy CLIMATHERM, CONECOINVEST a SLOVREALINVEST zaručujú kvalitné expozície vystavovateľov. CONECOINVEST A SLOVREALINVEST sú relatívne novými podujatiami, ktoré prezentujú investičné zámery, špecifiká a zaujímavosti vývoja realitného trhu a potvrdzujú existenciu obrovského priestoru pre komunikáciu možností, realizácií a trendov tohto vysoko progresívneho odvetvia. V spolupráci s odbornými inštitúciami je pripravený tak ako po minulé roky kvalitný odborný sprievodný program za účasti renomovaných odborníkov z príslušných oblastí. "Významná obnova budov a energetická certifikácia budov" či "Integrovaný manažment vodných zdrojov obcí" sú vysoko aktuálne témy, ktoré sú súčasťou tohtoročného sprievodného programu. ZMOS usporiada konferenciu "Integrovaný manažment vodných zdrojov obcí", ktorá bude určite zaujímavou pozvánkou aj pre širokú mediálnu obec vzhľadom na jej prioritu a potrebu riešenia v súlade so záujmami Európskej Únie.

Aké sú priority dopravnej infraštruktúry na Slovensku v rokoch 2007 – 2013 ako aj stav a vývoj slovenského stavebníctva predstaví v rámci sprievodného programu Zväz stavebných podnikateľov Slovenska. Divácky zaujímavé budú prezentácie o panelových domoch, ktoré si postupne nachádzajú svoje miesto vo výstavbe aj na Slovensku. Odborné sprievodné podujatia majú významný spoločenský aspekt a sú prirodzenou súčasťou veľtrhu, dlhodobo je o ne záujem širokej aj odbornej verejnosti.

Pozývame vás na najväčší a najvýznamnejší veľtrh na Slovensku, veríme, že aj tento rok sa medzinárodný stavebný veľtrh CONECO/RACIOENERGIA, stane jedným z najatraktívnejších a najúspešnejších podujatí na Slovensku.