CONECO - boom stavebníctva

Záverečná tlačová správa, 5.apríl 2008

Veľtrh CONECO potvrdil, že stavebníctvo zažíva najväčší boom za posledné roky

1. - 5.4 sa vo výstavisku Incheba uskutočnili veľtrhy CONECO, RACIOENERGIA, CLIMATHERM, CONECOINVEST a SLOVREALINVEST, ktoré potvrdili európsku úroveň a ukázali obrovský záujem zo strany odbornej aj širokej verejnosti. Počas piatich dní navštívilo medzinárodný veľtrh stavebníctva CONECO a súbežné veľtrhy spolu 208.147 návštevníkov, prezentovalo sa 900 vystavovateľov zo 14 krajín – SR, ČR, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Ruska, Slovinska, Talianska, Turecka, Švajčiarska, Kanady, Filipín a Španielska, na výstavnej ploche 60.000 m2.

Medzinárodný veľtrh stavebníctva CONECO spolu so súbežne prebiehajúcimi veľtržnými podujatiami potvrdili, že už po 29-ty krát boli miestom sústredenia komplexnej ponuky spoločností a odborných inštitúcií z oblasti stavebníctva, realít, klimatizácie, vzduchotechniky, racionalizácie energie a inovatívnych technológií výrobcov, predajcov, investorov, projektantov a architektov. Oficiálnu účasť na veľtrhu mala tento rok opätovne Česká republika, ktorej vystavovatelia sa po prvýkrát prezentovali v spoločnej expozícii v hale D2. Veľtrhy boli príležitosťou pre subjekty z ČR nadviazať obchodné kontakty a predstaviť svoje produkty potenciálnym zákazníkom. Účasť ČR na CONECO má obrovský význam, keďže sektor stavebníctva sa významnou mierou podieľa na dynamike rastu ekonomiky ČR. Tento rok sa národnou účasťou prezentovalo aj Turecko s 10 vystavovateľmi a Dolnorakúske spoločenstvo združujúce desiatku vystavovateľov z Rakúska. Záštitu nad veľtrhom CONECO 2008 prevzali Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo životného prostredia SR.

Budúci rok sa chystá už 30. jubilejný ročník, ktorý prinesie množstvo noviniek a zaujímavostí pre návštevníkov a predpokladá sa aj rozšírenie medzinárodnej účasti. Veľtrhy CONECO a RACIOENERGIA spolu s veľtrhmi CLIMATHERM, CONECOINVEST a SLOVREALINVEST sa v roku 2009 uskutočnia 31.3 - 4.4. Bratislava sa opäť na 5 dní stane centrom stavebníctva a realít, dejiskom najväčšieho veľtržného podujatia na Slovensku.