CONECO, 29.3. - 2.4. 2011

Od 29. marca do 2. apríla sa v Incheba Expo Bratislava konalo najkomplexnejšie podujatie so zameraním na stavebníctvo, CONECO/RACIOENERGIA. Súbežne s ním prebiehali Stavebná mechanizácia - výstava stavebných strojov a mechanizácie, Climatherm - medzinárodná špecializovaná výstava klimatizácie a vzduchotechniky, Conecoinvest - prezentácia investičných zámerov a Slovrealinvest - veľtrh nehnuteľností. Na už 32. ročníku veľtrhu sa so svojou ponukou prezentovalo 561 vystavovateľov z Belgicka, Českej republiky, Francúzska, Litvy, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovinska, Španielska, Talianska, USA a Slovenska. Oficiálne účasti mali Česká republika a Rakúsko. Expozície na ploche 45 000 m² si prezrelo vyše 100 000 návštevníkov.

Veľtrh za viac než tri desaťročia stihol vystriedať miesta konania, zažil odlišné politické systémy, ale je najmä dokonalým prehľadom vývoja trendov a prístupov v stavebníctve. Dnes keď sa neustále skloňuje slovo kríza, je dôležitou platformou pre odborné diskusie a hľadanie východísk. CONECO/RACIOENERGIA si každoročne stanovuje za cieľ ponúknuť konkrétne riešenia problémov a navrhnúť užitočné praktické postupy. Tohtoročné motto Poznanie a kvalita malo odrážať potrebu zamerať sa na technologické postupy a využívanie takých komponentov, ktoré sú šetrné voči životnému prostrediu a prinesú trvalú udržateľnosť.

Päť dní veľtržného podujatia CONECO/RACIOENERGIA bolo naplnených sprievodnými programami pre odbornú i širokú verejnosť. Jedným z nosných podujatí s bezplatným poradenstvom pre návštevníkov, bola Akadémia energetickej úspornosti. Konferencia s medzinárodnou účasťou Teória a konštrukcie pozemných stavieb sa tento rok venovala téme Kvalita a životnosť bytových domov. O alternatívnych materiáloch v stavebníctve sa hovorilo na bloku prednášok a filmov Zelená architektúra a zdravé bývanie. Medzinárodná konferencia s názvom Modulárne stavby a kontajnerová architektúra v meste v 21. storočí za účasti guru modulárnej architektúry prof. Hana Slawika z Nemecka, ponúkla zaujímavé alternatívy pre bývanie i úžitkové stavby.

Najbližšie sa veľtrh CONECO/RACIOENERGIA bude konať 27. – 31. marca 2012.