Coneco, 27. – 31. 3. 2012


V termíne od 27. do 31. marca 2012 sa
v Incheba Expo
Bratislava koná už 33. ročník medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA. Súbežne s ním prebiehajú Stavebná mechanizácia - výstava stavebných strojov a mechanizácie, Climatherm - medzinárodná špecializovaná výstava klimatizácie a vzduchotechniky, Conecoinvest - prezentácia investičných zámerov a Slovrealinvest - veľtrh nehnuteľností.

Medzinárodný veľtrh stavebníctva CONECO na konci marca predstaví novinky a výzvy jedného z najdôležitejších sektorov našej ekonomiky. Stavebníctvo, ktoré zažívalo ešte pred niekoľkými rokmi rozmach viditeľný v podobe novej bytovej výstavby, či obchodných a biznis centier, dnes čelí hlbokej kríze, z ktorej zatiaľ nenašlo východisko. Do popredia sa dostávajú moderné a najmä ekologické riešenia. Myšlienku trvalej udržateľnosti kodifikovala aj Európska únia vo svojej smernici o Energetickej hospodárnosti budov, ktorá hovorí o tom, že od 31.12.2020 by všetky nové budovy mali mať takmer nulovú spotrebu energie. Stavbári, projektanti aj architekti pod vplyvom uvedených skutočností menia svoje myslenie. Do svojich projektov implementujú systémy pre obytné a úžitkové budovy plynulo pokrývajúce nároky na vykurovanie a chladenie obnoviteľnými energiami. V súlade s momentálnymi výzvami bolo inšpirované aj zameranie veľtrhu CONECO. Charakter aktuálneho ročníka určuje slovné spojenie „Od úspor k trvalej udržateľnosti“ v duchu ktorého sa nesú všetky súbežné výstavy a sprievodné podujatia veľtrhu.


V tomto roku prinášajú vystavovatelia na veľtrh množstvo eko-noviniek. Verejnosť, ktorá stavia alebo v blízkej budúcnosti zvažuje stavbu, či rekonštrukciu, sa môže inšpirovať ako zvoliť šetrný prístup voči našej planéte, čo sa z dlhodobého hľadiska pozitívne prejaví aj v úspore finančných prostriedkov.