Cena Bibliotéky

Na veľtrhu Bibliotéka sa každoročne odovzdáva Cena Bibliotéky, ktorá sa od roku 2007 udeľuje za najlepšie slovenské knižné dielo (próza, poézia a tvorba pre deti a mládež) od ženskej autorky vydané v predošlom roku. Cena je honorovaná sumou 1000 EUR od spoločnosti Incheba. Do finálovej desiatky odborná porota v zložení Miroslava Vallová, Ivana Taranenková, Veronika Šikulová a predseda Dušan Dušek tento rok vybrala z celkového počtu 191 titulov tieto diela:

Laureátkou Ceny Bibliotéky za rok 2017 sa stala Mária Ferenčuhová za knihu Imunita.

Cena Bibliotéka

Laureátkami Ceny Bibliotéky sa v minulých rokoch stali: