AUTOSALON a C.S.I.L. sa vzájomne podporujú

Incheba Expo Bratislava sa stáva v období 15. – 17.4.2008 miestom stretnutia odbornej verejnosti z oblasti automobilového priemyslu nielen na medzinárodnom salóne automobilov AUTOSALON, ale i na medzinárodnom veľtrhu výrobcov a subdodávateľov pre automobilový priemysel a logistiku C.S.I.L. a na medzinárodnom veľtrhu plastov, gumy a kompozitov pre automobilový priemysel CARPLAST.

Opodstatnenosť a aktuálnosť tohto podujatia vychádzala a vychádza z produkcie troch popredných svetových automobiliek – VW Slovakia, PSA Peugeot Citroën a KIA Motors Slovakia, ktoré po roku 2008 vyrobia spolu viac ako 800 tisíc vozidiel. Tieto skutočnosti vytvárajú obrovskú šancu a obchodný potenciál pre subdodávateľov komponentov na ich výrobu. Sieť subdodávateľov má na Slovensku z roka na rok väčšiu dynamiku rastu.

V oblasti logistiky a zasielateľstva nastávajú zmeny nielen v oblasti budovania nových priemyselných zón a logistických centier, ale dochádza aj k zmene “filozofie” logistiky ako takej. Popredné spoločnosti z oblastí zaoberajúcich sa riešeniami optimalizácie zásob, riadením skladovania pomocou informačných systémov, využitia progresívnych skladovacích technológií a manipulačnej techniky, automatickej identifikácie tovaru prejavili záujem o veľtrh so špecifickým zameraním. Počas veľtrhu budú mať jednotliví výrobcovia komponentov príležitosť prezentovať a predstaviť svoje produkty na medzinárodných dňoch. Tieto sú organizované za podpory Taliansko – Slovenskej obchodnej komory, Slovensko – Nemeckej obchodnej komory a obchodných kancelárií Veľvyslanectva Maďarskej republiky a Izraela. Už tradične je pripravený odborný sprievodný program, ktorý je zameraný hlavne na plasty a ich použitie pri výrobe automobilov a nové štandardy v automotíve, ktorého garantom je Združenie automobilového priemyslu SR a STU Bratislava a taktiež Sympózium logistika a preprava, kde je garantom Slovensko – Nemecká obchodná a priemyselná komora. Spojenie veľtrhov C.S.I.L. a CARPLAST s AUTOSALONOM Bratislava dalo tomuto podujatiu nový rozmer. Tak ako v predchádzajúcich ročníkoch sme presvedčení, že i tento bude slúžiť na rozšírenie kontaktov v oblasti dodávok komponentov pre automobily a zároveň ešte výraznejšie potvrdí postavenie Slovenska v oblasti automobilového priemyslu v rámci celého európskeho priestoru.

15. – 20.4.2008 – AUTOSALON, súbežne prebiehajú aj výstavy AUTOSERVIS, C.S.I.L. a CAR PLAST (15. - 17.4.2008)