Bibliotéka, Pedagogika, Hodiny a Klenoty

Termín 5. – 8. november v Incheba Expo Bratislava patril fanúšikom literatúry, vzdelávania a šperkov. Súbežne sa konali tri zaujímavé podujatia: 17. ročník medzinárodného knižného veľtrhu BIBLIOTÉKA, 14. ročník výstavy vzdelávania a didaktickej techniky PEDAGOGIKA a 13. ročník medzinárodnej výstavy Hodiny a Klenoty, ktorá prezentuje ponuku hodín, šperkov, náradia a vybavenia potrebného na ich zhotovenie.

V prípade BIBLIOTÉKY a PEDAGOGIKY výstavnú plochu o rozlohe 6200 m² zaplnilo 150 vystavovateľov z Českej republiky, Írska, Francúzska, Kanady, Maďarska, Nemecka, Poľska, Portugalska, Ruska, Španielska, Švajčiarska, Veľkej Británie a Slovenska.  Štyri veľtržné dni naplnili nádherné knihy a stretnutia s ich autormi pri krstoch, autogramiádach a literárnych besedách. Stretli sa tu ilustrátori, editori, prekladatelia, vydavatelia, tlačiari, distribútori a samozrejme čitatelia. Vybrali si z bohatej ponuky všetkých žánrov od beletrie, poézie, kníh pre deti, sci-fi, populárno-náučnej literatúry, až po učebnice, slovníky a odbornú literatúru. Kraľovala známa Zlatá Biblia, akú Slovensko začiatkom októbra darovalo pápežovi Benediktovi XVI.

Súbežne prebiehala aj výstava Centier excelentnosti vo výskume a vývoji  nadväzujúca na Týždeň vedy a techniky na Slovensku pod záštitou Ministerstva školstva SR. Uskutočnil sa tiež tretí ročník populárneho festivalu hier.

Výstava Hodiny a Klenoty, jediná svojho druhu na Slovensku, na ploche 4.000 m² predstavila ponuku 78 vystavovateľov z Brazílie, Bulharska, Cypru, Českej republiky, Litvy, Maďarska, Nemecka, Nigérie, Poľska, Portugalska, Rumunska, Talianska a Slovenska. Ukázala zaujímavé novinky z oblastí klenotov a hodinárstva, ako aj vybavenie dielní, predajní a náradí používaných pri ich zhotovovaní. Návštevníkov zaujal vzácny briliant o priemere 1,3 cm s hodnotou 1,5 milióna Eur,  ktorý na Slovensko pre neznámeho solventného klienta priviezli naši jediní dvaja gemológovia.

Trio podujatí, ktoré zaujalo všetky vekové kategórie, sa najbližšie uskutoční v termíne 4. – 7. novembra 2010.

Pre viac informácií kontaktujte:

Martina Sekulová

Communication manager, hovorkyňa

T 00421-2-6727 3345

F 00421-2-6727 2254

M 00421-911 100 726

E msekulova@incheba.sk

W www.incheba.sk