BIBLIOTÉKA, 5.-8. 11. 2009

Knižný veľtrh BIBLIOTÉKA predstavuje už tradične miesto stretnutia tých, ktorí knihy píšu, ilustrujú, predkladajú, vydávajú, tlačia, predávajú, požičiavajú a čítajú. Odbornú garanciu nad knižným veľtrhom prevzalo Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR. Aj vďaka podpore domácich vydavateľov ako i záujmu zahraničných vydavateľov sa tešíme veľkému záujmu odbornej návštevnosti a širokej verejnosti. Veríme, že spoločným úsilím sa nám podarí pripraviť veľkolepé podujatie s bohatým a zaujímavým sprievodným programom a stretnutia so zaujímavými osobnosťami knižného trhu a že práve tento veľtrh sa stane miestom stretnutia a nadväzovania nových obchodných a spoločenských kontaktov.

Nakoľko knihu berieme aj ako učebnú pomôcku, preto neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu BIBLIOTÉKA je výstava so zameraním  na vzdelávanie mládeže a dospelých PEDAGOGIKA prezentujúca odbornú literatúru, učebnice, slovníky, učebné pomôcky, vzdelávacie programy a ponuku štúdia na vysokých školách. PEDAGOGIKA poskytuje priestor subjektom pôsobiacim v oblasti školstva a vzdelávania.

Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 2. – 6. novembra 2009 sa na výstavisku Incheba Expo Bratislava uskutoční TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU organizovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Cieľom podujatia je zvýšiť informovanosť verejnosti o význame vedy a techniky a informovať o výsledkoch vo vede a výskume. Cieľom je aj podporiť záujem mladej generácie o vedu, výskum a štúdium vedecko-technických disciplín.

V dňoch 5. - 8. novembra 2009 súbežne s výstavou vzdelávania Pedagogika 2009 bude prebiehať aj výstava CENTIER EXCELENTNOSTI VO VÝSKUME A VÝVOJI v náväznosti na Týždeň vedy a techniky na Slovensku pod záštitou Ministerstva školstva SR.